Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig. Du ska därför vara medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. Vi hanterar alla kunder med sekretess, och vi värnar följaktligen om din integritet.

Personuppgiftsansvarig

Saya Food AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget.

När sker behandling av personuppgifter?

Saya Food AB behandlar dina personuppgifter när du:
• beställer våra produkter eller tjänster
• anmäler dig till att delta i våra evenemang
• söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
• söker kontakt med oss
• anmäler dig till vårt nyhetsbrev
• anmäler dig till vårt lojalitetsprogram (bonuskort/stammgästkort)

Registrerade uppgifter

När du som privatperson eller representant för ett företag kommer i kontakt med oss registreras namn, adress, telefonnummer och mejladress. Vi registrerar de uppgifter som du väljer att lämna. Om du själv lämnar känslig information, till exempel inför en beställning eller ett evenemang att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som Saya Food AB registrerar i våra system och används för administration av den beställda produkten eller tjänsten, försäljning, kundbearbetning och leverantörskontakter. Som kund hos Saya Food AB kommer du automatiskt att erhålla vårt nyhetsbrev men du kan alltid välja att avregistrera dig ifrån det. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Saya Food ABs utbud och tjänster.
Då du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning eller praktik hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi endast dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i våra system komma att lämnas ut till utomstående. Det vill säga till personer eller företag utanför Saya Food AB, i den utsträckning det krävs för att administrera tjänsten eller för att utföra beställningen. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss.

I samtliga ovan nämnda situationer är Saya Food AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Saya Food AB använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Saya Food AB instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Saya Food AB instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande. Det vill säga tillhandahålla produkten, tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Saya Food AB är du välkommen att mejla oss på hej@sayasushi.se.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Saya Food AB. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till oss (för adress, se ovan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, hör du av dig till oss och begär en ändring.

Cookies

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. På våra webbsidor används cookies. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Gå till https://www.sayasushi.se/cookies/ för mer information om hur vi hanterar cookies.

Länkar

På Saya Sushis (Saya Food AB) webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Saya Food AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.